to struggle or exert ones self to obtain or retain possession of or to defend

listen to the pronunciation of to struggle or exert ones self to obtain or retain possession of or to defend
الإنجليزية - التركية

تعريف to struggle or exert ones self to obtain or retain possession of or to defend في الإنجليزية التركية القاموس.

contend
{f} with ile uğraşmak, mücadele etmek
contend
{f} for için yarışmak, çekişmek
contend
{f} yarışmak
contend
{f} iddia etmek, ileri sürmek
contend
yarışmaya katılmak
contend
çekiş
contend
iddia etmek
contend
çekişmek
contend
(Tıp, İlaç) uğraşmak zorunda bırakır

The surgeon has to contend with occasional motion of the operative field with swallowing, coughing, or patient movement, and the anesthesiologist has to monitor the adequacy of sedation and the airway more closely, with frequent adjustments of the .

contend
{f} tartışmak
contend
iddia et/çekiş
contend
(fiil) uğraşmak, savaşmak, çekişmek, tartışmak, yarışmak, rekabet etmek, iddia etmek, ileri sürmek
contend
{f} savaşmak
contend
{f} rekabet etmek
contend
mücadele etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
contend
to struggle or exert ones self to obtain or retain possession of or to defend

  الواصلة

  to strug·gle or ex·ert ones self to ob·tain or re·tain pos·ses·sion of or to de·fend

  التركية النطق

  tı strʌgıl ır îgzırt wʌnz self tı ıbteyn ır riteyn pızeşın ıv ır tı dîfend

  النطق

  /tə ˈstrəgəl ər əgˈzərt ˈwənz ˈself tə əbˈtān ər rēˈtān pəˈzesʜən əv ər tə dəˈfend/ /tə ˈstrʌɡəl ɜr ɪɡˈzɜrt ˈwʌnz ˈsɛlf tə əbˈteɪn ɜr riːˈteɪn pəˈzɛʃən əv ɜr tə dɪˈfɛnd/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات