to struggle, endeavor, vie, emulate

listen to the pronunciation of to struggle, endeavor, vie, emulate
الإنجليزية - التركية

تعريف to struggle, endeavor, vie, emulate في الإنجليزية التركية القاموس.

strive
uğraşmak
strive
{f} çabalamak

Akıntıya karşı çabalamak cesaret gerektirir. - To strive against the stream requires courage.

strive
{f} (strove, --n) çabalamak, gayret etmek, uğraşmak
strive
{f} mücâdele etmek
strive
çaba göstermek

Şirketimiz ürünlerini geliştirmek için çaba göstermektedir. - Our company strives to improve its products.

Bu girişim, Oksitanca yazmaya teşvik etmek için çaba göstermektedir. - This initiative strives to promote writing in Occitan.

strive
savaş/çabala
strive
çaba sarfetmek
strive
uğraş
strive
çalışmak
strive
çekişmek
strive
{f} didinmek
strive
{f} gayret etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} strive
to struggle, endeavor, vie, emulate
المفضلات