to stray; to wander; to rope

listen to the pronunciation of to stray; to wander; to rope
الإنجليزية - التركية

تعريف to stray; to wander; to rope في الإنجليزية التركية القاموس.

swerve
sapma
swerve
{f} yoldan çık

Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım. - I had to swerve to avoid hitting the dog.

Tom arabasının kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. - Tom swerved hard, losing control of his car.

swerve
ani dönüş
swerve
(amaçtan) sapmak
swerve
dönmek
swerve
aniden yana sapmak
swerve
(Spor) Falso
swerve
döndür/dön
swerve
(fiil) yoldan çıkmak, sapmak, dönmek, vazgeçmek, ödün vermek, çelmek (top), döndürmek, saptırmak, caymak
swerve
birdenbire başka bir tarafa yönelmek; (taşıtı) birdenbire başka bir yöne sürmek: At that point the road swerves to the west. O noktada
swerve
{f} caymak
swerve
doğru yoldan saptırmak
swerve
dönüş
swerve
inhiraf
swerve
{f} yoldan çıkmak

Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım. - I had to swerve to avoid hitting the dog.

swerve
{f} döndürmek
swerve
{f} ödün vermek
swerve
{f} vazgeçmek
الإنجليزية - الإنجليزية
swerve
to stray; to wander; to rope
المفضلات