to stop the flow of (blood)

listen to the pronunciation of to stop the flow of (blood)
الإنجليزية - التركية

تعريف to stop the flow of (blood) في الإنجليزية التركية القاموس.

staunch
kanı durdurmak
staunch
kanamayı durdurmak
staunch
sağlam

Ben dilsel sadeliğin sağlam bir destekçisiyim. - I am a staunch supporter of linguistic purism.

Emmanuel Macron, Avrupa Birliğinin sağlam bir savunucusudur. - Emmanuel Macron is a staunch defender of the European Union.

staunch
güvenilir
staunch
kanı durdur(mak)
staunch
{s} sadakatli, sadık
staunch
staunchnesssebat
staunch
sadakatla
staunch
kuvvetli
staunch
(sıfat) güvenilir, emin, sağlam, sadık, hava ve su geçirmez
staunch
sabit
staunch
{s} sadık

Tom bir sadık muhafazakârdır. - Tom is a staunch conservative.

Tom sadık bir muhafazakar oldu. - Tom became a staunch conservative.

staunch
durdur
staunch
sadakat
staunch
{f} kesmek (kan vb.)
staunch
f., İng., bak. stanch 1
staunch
sağlamca
staunch
(fiil) kesmek (kan vb.), durdurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
staunch
to stop the flow of (blood)
المفضلات