to spread through something or spread through each other

listen to the pronunciation of to spread through something or spread through each other
الإنجليزية - التركية

تعريف to spread through something or spread through each other في الإنجليزية التركية القاموس.

interpenetrate
tamamen içine girmek
interpenetrate
{f} içine işlemek
interpenetrate
{f} tamamen içine geçmek, nüfuz etmek
interpenetrate
{f} birbirine işlemek
interpenetrate
{f} birbirinin içine geçmek
الإنجليزية - الإنجليزية
interpenetrate
to spread through something or spread through each other

  الواصلة

  to spread through some·thing or spread through each oth·er

  التركية النطق

  tı spred thru sʌmthîng ır spred thru iç ʌdhır

  النطق

  /tə ˈspred ˈᴛʜro͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈspred ˈᴛʜro͞o ˈēʧ ˈəᴛʜər/ /tə ˈsprɛd ˈθruː ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈsprɛd ˈθruː ˈiːʧ ˈʌðɜr/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات