to spin on its axis with no other perceptible motion

listen to the pronunciation of to spin on its axis with no other perceptible motion
الإنجليزية - التركية

تعريف to spin on its axis with no other perceptible motion في الإنجليزية التركية القاموس.

sleep
{f} uyumak

Tom uyumak için geri döndü. - Tom went back to sleep.

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

sleep
{i} uyku

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

Şair ölümü uykuya benzetti. - The poet compared death to sleep.

sleep
{i} uyuma

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

sleep
kesik kesik uyuma
sleep
{f} uyuklamak
sleep
{f} kalmak

Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi. - Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep.

Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum. - I want to stay home and sleep all day.

sleep
{f} uyu

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Robin uyurken çok sevimli görünüyor. - Robin looks very cute when he's sleeping.

sleep
yatacak yer sağlam
sleep
{i} uyku hali
sleep
son uyku
sleep
broken sleep devamlı olmayan uyku
sleep
{f} yatacak yer sağlamak
sleep
{f} (slept) uyumak
sleep
putto sleep yatırmak
sleep
{i} kış uykusu
sleep
uyuşmak karıncalanmak
sleep
gece yarısından evvelki uyku
sleep
(fiil) uyumak, uyuklamak, gecelemek, kalmak, fırıl fırıl dönmek, çok hızlı dönmek, yatacak yer sağlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
sleep

When a top is sleeping, it is spinning but not precessing.

to spin on its axis with no other perceptible motion

  الواصلة

  to spin on its ax·is with no oth·er per·cep·ti·ble mo·tion

  التركية النطق

  tı spîn ôn îts äksıs wîdh nō ʌdhır pırseptıbıl mōşın

  النطق

  /tə ˈspən ˈôn əts ˈaksəs wəᴛʜ ˈnō ˈəᴛʜər pərˈseptəbəl ˈmōsʜən/ /tə ˈspɪn ˈɔːn ɪts ˈæksəs wɪð ˈnoʊ ˈʌðɜr pɜrˈsɛptəbəl ˈmoʊʃən/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات