to soothe by quieting anger or indignation

listen to the pronunciation of to soothe by quieting anger or indignation
الإنجليزية - التركية

تعريف to soothe by quieting anger or indignation في الإنجليزية التركية القاموس.

appease
{f} yatıştırmak
appease
{f} (açlığı) bastırmak
appease
doyurmak
appease
tatmin etmek
appease
yatıştır

Elma, açlığımı şimdilik yatıştırdı. - The apple appeased my hunger temporarily.

Neden her zaman kadınları yatıştırmaya çalışıyorsun? Suçlu mu hissediyorsun? - Why do you always try to appease women? Do you feel guilty?

appease
dindirmek
appease
gider

Elma, açlığımı geçici olarak giderdi. - The apple appeased my hunger temporarily.

appease
{f} gidermek
appease
{f} bastırmak
appease
harp tehdidinde karşı tarafa taviz verme
appease
{f} sakinleştirmek
appease
yatıştırılabilir
appease
appeasable teskin olunabilir
appease
{f} hafifletmek
appease
{f} pol. taviz vermek, ödün vermek
appease
bastırılabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
appease
to soothe by quieting anger or indignation

  الواصلة

  to soothe by quieting an·ger or in·dig·na·tion

  التركية النطق

  tı sudh bay kwayıtîng änggır ır îndîgneyşın

  النطق

  /tə ˈso͞oᴛʜ ˈbī ˈkwīətəɴɢ ˈaɴɢgər ər ˌəndəgˈnāsʜən/ /tə ˈsuːð ˈbaɪ ˈkwaɪətɪŋ ˈæŋɡɜr ɜr ˌɪndɪɡˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  maieutic
المفضلات