to soak ingredients for extraction of soluble components

listen to the pronunciation of to soak ingredients for extraction of soluble components
الإنجليزية - التركية

تعريف to soak ingredients for extraction of soluble components في الإنجليزية التركية القاموس.

macerate
zayıflatmak
macerate
sıvıda yumuşatmak
macerate
yumuşat
macerate
yumusat
macerate
(Tıp) Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak
macerate
(fiil) ıslatarak yumuşatmak
macerate
{f} ıslatarak yumuşatmak
الإنجليزية - الإنجليزية
macerate
to soak ingredients for extraction of soluble components

  الواصلة

  to soak ingredients for ex·trac·tion of so·lu·ble components

  التركية النطق

  tı sōk îngridiınts fôr îksträkşın ıv sälyıbıl kımpōnınts

  النطق

  /tə ˈsōk ənˈgrēdēənts ˈfôr əkˈstraksʜən əv ˈsälyəbəl kəmˈpōnənts/ /tə ˈsoʊk ɪnˈɡriːdiːənts ˈfɔːr ɪkˈstrækʃən əv ˈsɑːljəbəl kəmˈpoʊnənts/

  كلمة اليوم

  duopoly
المفضلات