to sniff the nose loudly and audibly

listen to the pronunciation of to sniff the nose loudly and audibly
الإنجليزية - الإنجليزية
snuffle
to sniff the nose loudly and audibly

  الواصلة

  to sniff the nose loud·ly and au·di·bly

  التركية النطق

  tı snîf dhi nōz laudli ınd ädıbli

  النطق

  /tə ˈsnəf ᴛʜē ˈnōz ˈloudlē ənd ˈädəblē/ /tə ˈsnɪf ðiː ˈnoʊz ˈlaʊdliː ənd ˈɑːdəbliː/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات