to shut out purposely or forcibly

listen to the pronunciation of to shut out purposely or forcibly
الإنجليزية - الإنجليزية
exclude
To shut out
outshut
to shut out purposely or forcibly

  الواصلة

  to shut out pur·pose·ly or for·ci·bly

  التركية النطق

  tı şʌt aut pırpısli ır fôrsıbli

  النطق

  /tə ˈsʜət ˈout ˈpərpəslē ər ˈfôrsəblē/ /tə ˈʃʌt ˈaʊt ˈpɜrpəsliː ɜr ˈfɔːrsəbliː/

  كلمة اليوم

  hendiadys
المفضلات