to show the way or proceed rapidly

listen to the pronunciation of to show the way or proceed rapidly
الإنجليزية - الإنجليزية
blaze a trail
to show the way or proceed rapidly

  الواصلة

  to show the way or pro·ceed rap·id·ly

  التركية النطق

  tı şō dhi wey ır prōsid räpıdli

  النطق

  /tə ˈsʜō ᴛʜē ˈwā ər prōˈsēd ˈrapədlē/ /tə ˈʃoʊ ðiː ˈweɪ ɜr proʊˈsiːd ˈræpədliː/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات