to show one's intentions with a sign etc

listen to the pronunciation of to show one's intentions with a sign etc
الإنجليزية - التركية

تعريف to show one's intentions with a sign etc في الإنجليزية التركية القاموس.

signify
{f} göstermek
signify
anlamına gelmek
signify
bildirmek
signify
anlamına gel

Limonlar karşılıksız bir aşk anlamına gelirken portakallar mutlu bir aşk anlamına gelir, - Oranges signify a happy love, while lemons - an unrequited one.

signify
{f} (bir hareketle) işaret etmek, belirtmek
signify
{f} delâlet etmek
signify
{f} anlamına gelmek, -i göstermek: What does this signify? Bu ne anlama geliyor?
signify
{f} demek olmak
signify
{f} belirtmek
signify
işaret etmek (bir hareketle)
signify
{f} ifade etmek
signify
anlam vermek
signify
{f} işareti olmak
signify
önem taşı/ifade et
الإنجليزية - الإنجليزية
signify
to show one's intentions with a sign etc

  التركية النطق

  tı şō wʌnz întençınz wîdh ı sayn etsetırı

  النطق

  /tə ˈsʜō ˈwənz ənˈtenʧənz wəᴛʜ ə ˈsīn ˌetˈsetərə/ /tə ˈʃoʊ ˈwʌnz ɪnˈtɛnʧənz wɪð ə ˈsaɪn ˌɛtˈsɛtɜrə/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات