to shoot into a long stem, as some plants

listen to the pronunciation of to shoot into a long stem, as some plants
الإنجليزية - التركية

تعريف to shoot into a long stem, as some plants في الإنجليزية التركية القاموس.

spear
{i} mızrak

Tom köpekbalığını mızrakladı. - Tom speared the shark.

Hiç mızrakla balık tutmaya gittin mi? - Have you ever gone spear fishing?

spear
kargılamak
spear
{f} mızrakla vur
spear
saplamak
spear
filiz/mızrak
spear
kargı
spear
zıpkın

Tom Mary'yi bir zıpkınla vurdu. - Tom shot Mary with a speargun.

Tom Mary'yi bir zıpkınla yaraladı. - Tom stabbed Mary with a spear.

spear
zıpkınlamak
spear
fışkırıp uzamak
spear
{f} mızrak saplamak
spear
{f} mızraklamak
spear
mızrakçı
spear
ot filizi
spear
mızrak veya zıpkınla vurmak
spear
{i} sivri yapraklı bitki
spear
{i} mızraklı adam
الإنجليزية - الإنجليزية
spear
to shoot into a long stem, as some plants
المفضلات