to set aside money for a special purpose

listen to the pronunciation of to set aside money for a special purpose
الإنجليزية - الإنجليزية
Appropriate
To set aside
vacate
To set aside
quash
to set aside money for a special purpose

  الواصلة

  to SET a·side mon·ey for a spe·cial pur·pose

  التركية النطق

  tı set ısayd mʌni fôr ı speşıl pırpıs

  النطق

  /tə ˈset əˈsīd ˈmənē ˈfôr ə ˈspesʜəl ˈpərpəs/ /tə ˈsɛt əˈsaɪd ˈmʌniː ˈfɔːr ə ˈspɛʃəl ˈpɜrpəs/

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات