to seek for something or after someone

listen to the pronunciation of to seek for something or after someone
الإنجليزية - التركية

تعريف to seek for something or after someone في الإنجليزية التركية القاموس.

explore
{f} keşfetmek

Ben gerçekten bu mağarayı keşfetmek istiyorum. - I would really like to explore this cave.

O, ıssız ada keşfetmek istiyor. - He wants to explore the uninhabited island.

explore
{f} (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak
explore
(Bilgisayar) keşfetme

Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum. - I want to explore the world and go on an adventure.

O, ıssız ada keşfetmek istiyor. - He wants to explore the uninhabited island.

explore
(Bilgisayar) açınsamak
explore
açımlamak
explore
araştırmak
explore
dikkatle incelemek
explore
inceleme gezisi yapmak
explore
keşfe çıkmak
explore
keşfet

O, ıssız ada keşfetmek istiyor. - He wants to explore the uninhabited island.

Araştırmacılar mağarada bir iskelet keşfettiler. - The explorers discovered a skeleton in the cave.

explore
{f} (bir konuyu) araştırmak, incelemek
explore
(Tıp) İnceden inceye muayene etmek
explore
araştır/keşfet
explore
{f} kontrol etmek
explore
{f} muayene etmek
explore
(Biyoloji) araştır

Jeologlar çiftliğimizde petrol için araştırma yaptılar. - The geologists explored for oil on our farm.

Araştırmacılar ciddi bir gıda eksikliğinden muzdarip olmaya başladı. - The explorers began to suffer from a severe lack of food.

الإنجليزية - الإنجليزية
explore
to seek for something or after someone

  الواصلة

  to seek for some·thing or af·ter some·one

  التركية النطق

  tı sik fôr sʌmthîng ır äftır sʌmwʌn

  النطق

  /tə ˈsēk ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈaftər ˈsəmˌwən/ /tə ˈsiːk ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈæftɜr ˈsʌmˌwʌn/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات