to seduce someone romantically

listen to the pronunciation of to seduce someone romantically
الإنجليزية - الإنجليزية
sweep someone off their feet
to seduce someone romantically

  الواصلة

  to se·duce some·one ro·man·ti·cal·ly

  التركية النطق

  tı sîdus sʌmwʌn rōmäntîkli

  النطق

  /tə səˈdo͞os ˈsəmˌwən rōˈmantəklē/ /tə sɪˈduːs ˈsʌmˌwʌn roʊˈmæntɪkliː/

  كلمة اليوم

  abbreviation
المفضلات