to secrete (to hide away)

listen to the pronunciation of to secrete (to hide away)
الإنجليزية - التركية

تعريف to secrete (to hide away) في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Evren gizemlerle dolu. - The universe is full of secrets.

secret
saklı

Tom sırları bizden saklıyor. - Tom has been keeping secrets from us.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
anlaşılmaz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
secret
to secrete (to hide away)
المفضلات