to seal up crevices with some flexible material

listen to the pronunciation of to seal up crevices with some flexible material
الإنجليزية - التركية

تعريف to seal up crevices with some flexible material في الإنجليزية التركية القاموس.

caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
caulk
to seal up crevices with some flexible material

  الواصلة

  to seal up crevices with some flex·i·ble ma·te·ri·al

  التركية النطق

  tı sil ʌp krevısîz wîdh sʌm fleksıbıl mıtîriıl

  النطق

  /tə ˈsēl ˈəp ˈkrevəsəz wəᴛʜ ˈsəm ˈfleksəbəl məˈtərēəl/ /tə ˈsiːl ˈʌp ˈkrɛvəsɪz wɪð ˈsʌm ˈflɛksəbəl məˈtɪriːəl/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات