to score a try

listen to the pronunciation of to score a try
الإنجليزية - التركية

تعريف to score a try في الإنجليزية التركية القاموس.

go over
taraf değiştirmek
go over
bakmak
go over
başarı kazanmak
go over
-i tekrar açıklamak
go over
gözden geçirmek

Seninle birlikte birkaç şeyi gözden geçirmek istiyorum. - I want to go over a few things with you.

Bu sayıları seninle gözden geçirmek istiyorum. - I want to go over these numbers with you.

go over
geç

Seninle birlikte birkaç şeyi gözden geçirmek istiyorum. - I want to go over a few things with you.

Bu planı tekrar gözden geçirelim. - Let's go over this plan again.

go over
(görüş) değiştirmek
go over
-i incelemek, -i kontrol etmek
go over
(deyim) aramak
go over
(belirli bir şekilde) karşılanmak: "İt went over well in the meeting."
go over
(bir grubu bırakarak) (başka bir gruba) girmek: "He abandoned the Anglican church and went over to Rome."
go over
yapmak
go over
-i tekrar anlatmak, -i tekrar açıklamak
go over
sunmak
go over
(belirli bir şekilde)
go over
muayene etmek
go over
(deyim) incelemek,tetkik etmek,kontrol etmek
go over
ayrıntılar üzerinde durmak
go over
(deyim) go over sth
الإنجليزية - الإنجليزية
run over
go over
to score a try
المفضلات