to say why

listen to the pronunciation of to say why
الإنجليزية - التركية

تعريف to say why في الإنجليزية التركية القاموس.

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom Mary'ye işi henüz niçin yapmadığını açıklamak için bir fırsat vermek istedi. - Tom wanted to give Mary a chance to explain why she hadn't yet done the work.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
explain
to say why

  الواصلة

  to Say why

  التركية النطق

  tı sey hway

  النطق

  /tə ˈsā ˈhwī/ /tə ˈseɪ ˈhwaɪ/

  فيديوهات

  ... Let me come back and say, why is that I don't want to raise taxes? Why don't I want to raise ...

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات