to satisfy to excess

listen to the pronunciation of to satisfy to excess
الإنجليزية - التركية

تعريف to satisfy to excess في الإنجليزية التركية القاموس.

satiate
tatmin etmek
satiate
doyurmak
satiate
bıktırmak
satiate
usandırmak
satiate
doyur
satiate
tam doyuma ulaştırmak
satiate
tıka basa yedirmek
satiate
{s} doymuş
satiate
{f} gına getirmek
satiate
{s} tok
الإنجليزية - الإنجليزية
satiate
to satisfy to excess

  الواصلة

  to sat·is·fy to ex·cess

  التركية النطق

  tı sätısfay tı îkses

  النطق

  /tə ˈsatəsˌfī tə əkˈses/ /tə ˈsætəsˌfaɪ tə ɪkˈsɛs/

  كلمة اليوم

  affiance
المفضلات