to ruffle with a rippling action

listen to the pronunciation of to ruffle with a rippling action
الإنجليزية - الإنجليزية
riffle
to ruffle with a rippling action

  الواصلة

  to ruf·fle with a rippling ac·tion

  التركية النطق

  tı rʌfıl wîdh ı rîplîng äkşın

  النطق

  /tə ˈrəfəl wəᴛʜ ə ˈrəpləɴɢ ˈaksʜən/ /tə ˈrʌfəl wɪð ə ˈrɪplɪŋ ˈækʃən/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات