to represent by sketch or diagram

listen to the pronunciation of to represent by sketch or diagram
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
delineate
to represent by sketch or diagram

  الواصلة

  to rep·re·sent by sketch or di·a·gram

  التركية النطق

  tı reprızent bay skeç ır dayıgräm

  النطق

  /tə ˌreprəˈzent ˈbī ˈskeʧ ər ˈdīəˌgram/ /tə ˌrɛprəˈzɛnt ˈbaɪ ˈskɛʧ ɜr ˈdaɪəˌɡræm/

  كلمة اليوم

  beestings
المفضلات