to render suitable for the theatre

listen to the pronunciation of to render suitable for the theatre
الإنجليزية - الإنجليزية
theatricalize
to render suitable for the theatre

  الواصلة

  to rend·er sui·ta·ble for the the·a·tre

  التركية النطق

  tı rendır sutıbıl fôr dhi thiıtır

  النطق

  /tə ˈrendər ˈso͞otəbəl ˈfôr ᴛʜē ˈᴛʜēətər/ /tə ˈrɛndɜr ˈsuːtəbəl ˈfɔːr ðiː ˈθiːətɜr/

  كلمة اليوم

  roorback
المفضلات