to regard with blame

listen to the pronunciation of to regard with blame
الإنجليزية - التركية

تعريف to regard with blame في الإنجليزية التركية القاموس.

disapprove
{f} uygun görmemek
disapprove
hoş görmemek
disapprove
tasvip etmemek
disapprove
beğenme
disapprove
(of ile) uygun görmemek
disapprove
onamamak
disapprove
uygun görme
disapprove
{f} karşısında olmak
disapprove
(fiil) beğenmemek, uygun görmemek, kabul etmemek, onaylamamak, reddetmek, karşısında olmak; kınamak
disapprove
disapprovingly beğenmeyerek
disapprove
{f} beğenmemek
disapprove
{f} kabul etmemek
disapprove
{f} onaylamamak
disapprove
reddederek
disapprove
tenkit etmek
disapprove
{f} kınamak
disapprove
tensip etmemek
الإنجليزية - الإنجليزية
disapprove
to regard with blame

  الواصلة

  to re·gard with blame

  التركية النطق

  tı rıgärd wîdh bleym

  النطق

  /tə rəˈgärd wəᴛʜ ˈblām/ /tə rəˈɡɑːrd wɪð ˈbleɪm/

  كلمة اليوم

  identic
المفضلات