to refuse to accept as valid

listen to the pronunciation of to refuse to accept as valid
الإنجليزية - الإنجليزية
exclude
to refuse to accept as valid

  الواصلة

  to ref·use to ac·cept as val·id

  التركية النطق

  tı rıfyuz tı äksept äz välıd

  النطق

  /tə rəˈfyo͞oz tə akˈsept ˈaz ˈvaləd/ /tə rəˈfjuːz tə ækˈsɛpt ˈæz ˈvæləd/

  كلمة اليوم

  fussbudget
المفضلات