to reduce in quality or purity

listen to the pronunciation of to reduce in quality or purity
الإنجليزية - التركية

تعريف to reduce in quality or purity في الإنجليزية التركية القاموس.

degrade
bozulmak
degrade
iki paralık etmek
degrade
parçalara ayırmak
degrade
küçültmek
degrade
kepaze etmek
degrade
ayrıştırmak
degrade
aşağılamak
degrade
{f} indirgemek
degrade
küçük düşürmek
degrade
{f} alçak bir duruma düşürmek
degrade
degrading alçaltıcı
degrade
{f} aşınmaya uğramak
degrade
(fiil) indirmek, indirgemek, düşmek; rütbesini indirmek; küçük düşürmek, onurunu kırmak; rengini açmak, aşınmaya uğramak, gerilemek
degrade
(Tekstil) ayrıştırmak, çözmek
degrade
(Askeri) Rütbesini indirmek, alçaltmak
degrade
{f} rengini açmak
degrade
{f} rütbesini indirmek
degrade
{f} onurunu kırmak
degrade
ayrıştır/alçalt
الإنجليزية - الإنجليزية
degrade

The DNA sample has degraded.

to reduce in quality or purity

  الواصلة

  to re·duce in qua·li·ty or pu·ri·ty

  التركية النطق

  tı ridus în kwälıti ır pyûrıti

  النطق

  /tə rēˈdo͞os ən ˈkwälətē ər ˈpyo͝orətē/ /tə riːˈduːs ɪn ˈkwɑːlətiː ɜr ˈpjʊrətiː/

  كلمة اليوم

  beestings
المفضلات