to reach an advanced stage of decomposition

listen to the pronunciation of to reach an advanced stage of decomposition
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
putrefy
to reach an advanced stage of decomposition

  الواصلة

  to reach an ad·vanced stage of de·com·po·si·tion

  التركية النطق

  tı riç ın ıdvänst steyc ıv dikımpōzîşın

  النطق

  /tə ˈrēʧ ən ədˈvanst ˈstāʤ əv ˌdēkəmpōˈzəsʜən/ /tə ˈriːʧ ən ədˈvænst ˈsteɪʤ əv ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən/

  كلمة اليوم

  abut
المفضلات