to rain cats and dogs

listen to the pronunciation of to rain cats and dogs
الإنجليزية - التركية
gök delinmek
gök delinmek
yağmur boşanmak
bardaktan boşanırcasına yağmak
الإنجليزية - الإنجليزية
To rain very heavily
to rain cats and dogs

  التركية النطق

  tı reyn käts ınd dôgz

  النطق

  /tə ˈrān ˈkats ənd ˈdôgz/ /tə ˈreɪn ˈkæts ənd ˈdɔːɡz/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات