to quicken the natural or ordinary progression or process of

listen to the pronunciation of to quicken the natural or ordinary progression or process of
الإنجليزية - التركية

تعريف to quicken the natural or ordinary progression or process of في الإنجليزية التركية القاموس.

accelerate
hızlandırmak
accelerate
{f} hızlanmak
accelerate
{f} özendirmek
accelerate
hızlandırma
accelerate
sürat vermek
accelerate
ivdirmek
accelerate
süratlendirmek
accelerate
hız kazandırmak
accelerate
süratini artırmak
accelerate
ivmek
accelerate
{f} gaza basmak
accelerate
tesri etmek
accelerate
hızlandır

Yenin değerlenmesi o şirketin düşüşünü hızlandırdı. - The yen's appreciation accelerated the decline of that company.

O, arabasını hızlandırdı. - She accelerated her car.

accelerate
{f} çabuklaştırmak
accelerate
{f} hız kazanmak
accelerate
{f} canlandırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
accelerate

to accelerate the growth of a plant, the increase of wealth, etc.

to quicken the natural or ordinary progression or process of

  الواصلة

  to quick·en the na·tu·ral or or·di·na·ry pro·gres·sion or proc·ess of

  التركية النطق

  tı kwîkın dhi näçrıl ır ôrdıneri prıgreşın ır prôses ıv

  النطق

  /tə ˈkwəkən ᴛʜē ˈnaʧrəl ər ˈôrdəˌnerē prəˈgresʜən ər ˈprôˌses əv/ /tə ˈkwɪkən ðiː ˈnæʧrəl ɜr ˈɔːrdəˌnɛriː prəˈɡrɛʃən ɜr ˈprɔːˌsɛs əv/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات