to put or maintain in order: regulate one's eating habits

listen to the pronunciation of to put or maintain in order: regulate one's eating habits
الإنجليزية - التركية

تعريف to put or maintain in order: regulate one's eating habits في الإنجليزية التركية القاموس.

regulate
düzene sokmak
regulate
düzenlemek

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

regulate
{f} ayarlamak
regulate
{f} yoluna koymak
regulate
çalışmasını düzenlemek
regulate
regüle etmek
regulate
tanzim
regulate
denetim altına almak
regulate
düzenle

Pirinç fiyatları hükümet tarafından düzenlenir. - Rice prices are regulated by the government.

Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir. - Hong Kong is the least regulated economy in Asia.

regulate
kontrol etmek
regulate
(Askeri) DÜZENLEMEK: Trafik faaliyetlerini düzene koymak
regulate
{f} düzenleme yapmak
regulate
düzene koymak
regulate
{f} -in işleyişini/çalışmasını düzenlemek/regüle etmek/ayarlamak/denetlemek
regulate
(Nükleer Bilimler) düzenleme

Endüstride iyi düzenleme yoktur. - The industry isn't well regulated.

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

الإنجليزية - الإنجليزية
regulate
to put or maintain in order: regulate one's eating habits
المفضلات