to put in terms of amount or number

listen to the pronunciation of to put in terms of amount or number
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
quantify
to put in terms of amount or number

  الواصلة

  to put in terms of a·mount or num·ber

  التركية النطق

  tı pût în tırmz ıv ımaunt ır nʌmbır

  النطق

  /tə ˈpo͝ot ən ˈtərmz əv əˈmount ər ˈnəmbər/ /tə ˈpʊt ɪn ˈtɜrmz əv əˈmaʊnt ɜr ˈnʌmbɜr/

  كلمة اليوم

  motile
المفضلات