to pursue an object or a goal

listen to the pronunciation of to pursue an object or a goal
الإنجليزية - الإنجليزية
go after

Inspired, the scientist went right after the new idea.

to pursue an object or a goal

  الواصلة

  to pur·sue an ob·ject or a goal

  التركية النطق

  tı pırsu ın ıbcekt ır ı gōl

  النطق

  /tə pərˈso͞o ən əbˈʤekt ər ə ˈgōl/ /tə pɜrˈsuː ən əbˈʤɛkt ɜr ə ˈɡoʊl/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات