to publish something, or make a product available

listen to the pronunciation of to publish something, or make a product available
الإنجليزية - التركية

تعريف to publish something, or make a product available في الإنجليزية التركية القاموس.

get out
çıkmak

Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi. - Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs.

Aslan kafesinden dışarı çıkmak için mücadele etti. - The lion struggled to get out of his cage.

get out
defol

Herkes, evimden defolun. - Everybody, get out of my house.

Hepiniz buradan defolun! - Get out of here, all of you!

get out
açığa çıkmak
get out
çözümü bulmak
get out
(haber vb) dışarı sızmak
get out
(söz vb) çıkmak
get out
çıkarmak
get out
(haber vb) yayılmak
get out
ağızdan dökülmek
get out
gitmek

Sadece buradan gitmek zorundayım. - I just have to get out of here.

Bu şehirden gitmek istiyorum. - I want to get out of this town.

get out
(sorun) çözmek
get out
(haber vb) duyulmak
get out
doğru sonuca ulaşmak
get out
ayrılmak
get out
kaçırmak
get out
(deyim) kutuphaneden odunc almak. get out of sth. yapmaktan kurtulmak. get a rise out of someone [kd] birinin zayıf noktasına bastırıp kışkırtarak kızdırmak
get out
(deyim) yayimlamak satisa cikarmak
get out
(deyim) ortaya cikmak,sizmak. get sth. out
get out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak 2- (sır) sızmak , anlaşılmak
الإنجليزية - الإنجليزية
get out

The organization has just gotten their newsletter out.

to publish something, or make a product available
المفضلات