to provoke an insolent person

listen to the pronunciation of to provoke an insolent person
الإنجليزية - التركية
çirkefe taş atmak/çirkefi üzerine sıçratmak
to provoke an insolent person

  الواصلة

  to pro·voke an in·so·lent per·son

  التركية النطق

  tı prıvōk ın însılınt pırsın

  النطق

  /tə prəˈvōk ən ˈənsələnt ˈpərsən/ /tə prəˈvoʊk ən ˈɪnsələnt ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  embargo
المفضلات