to pretend to be ignorant of

listen to the pronunciation of to pretend to be ignorant of
الإنجليزية - التركية
nağme yapmak
pretend to be
geçinmek
pretend to be
kendine ... süsü vermek
pretend to be
ayağına yatmak
pretend to be
kesilmek
pretend to be ignorant of
nağme yapmak
to pretend to be ignorant of

  الواصلة

  to pre·tend to be ig·no·rant of

  التركية النطق

  tı pritend tı bi îgnırınt ıv

  النطق

  /tə prēˈtend tə bē ˈəgnərənt əv/ /tə priːˈtɛnd tə biː ˈɪɡnɜrənt əv/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات