to praise, cry up, magnify, exalt, raise

listen to the pronunciation of to praise, cry up, magnify, exalt, raise
الإنجليزية - التركية

تعريف to praise, cry up, magnify, exalt, raise في الإنجليزية التركية القاموس.

extol
{f} övmek

O bütün zamanını erdemlerini övmek için harcar. - He spends all his time extolling her virtues.

extol
göklere çıkarmak
extol
ululamak
extol
öv

O bütün zamanını erdemlerini övmek için harcar. - He spends all his time extolling her virtues.

extol
{f} methetmek
extol
yücelt
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} extol
to praise, cry up, magnify, exalt, raise
المفضلات