to possess a preferred outlook on a given issue or issues

listen to the pronunciation of to possess a preferred outlook on a given issue or issues
الإنجليزية - التركية

تعريف to possess a preferred outlook on a given issue or issues في الإنجليزية التركية القاموس.

get it
{k} (deyim) anlamak
get it
o olsun
get it
(Fiili Deyim ) 1- anlamak 2- cezaya çarpılmak
get it
{k} (deyim) cezaya carpilmak veya azar isitmek
get it
{k} zılgıt yemek; gününü görmek: We're going to get it now! Şimdi çattık belaya!
الإنجليزية - الإنجليزية
get it

Her principal really just doesn't get it; that new policy won't prevent any violence.

to possess a preferred outlook on a given issue or issues

  الواصلة

  to pos·sess a pre·ferred out·look on a giv·en is·sue or issues

  التركية النطق

  tı pızes ı prifırd autlûk ôn ı gîvın îşu ır îşuz

  النطق

  /tə pəˈzes ə prēˈfərd ˈoutˌlo͝ok ˈôn ə ˈgəvən ˈəsʜo͞o ər ˈəsʜo͞oz/ /tə pəˈzɛs ə priːˈfɜrd ˈaʊtˌlʊk ˈɔːn ə ˈɡɪvən ˈɪʃuː ɜr ˈɪʃuːz/

  كلمة اليوم

  coliseum
المفضلات