to poke one's nose into everything

listen to the pronunciation of to poke one's nose into everything
الإنجليزية - التركية
her işe burnunu sokmak
her şeye burnunu sokmak
vara yoğa karışmak
to poke one's nose into everything

  الواصلة

  to poke one's nose in·to eve·ry·thing

  التركية النطق

  tı pōk wʌnz nōz întı evrithîng

  النطق

  /tə ˈpōk ˈwənz ˈnōz əntə ˈevrēˌᴛʜəɴɢ/ /tə ˈpoʊk ˈwʌnz ˈnoʊz ɪntə ˈɛvriːˌθɪŋ/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات