to place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in

listen to the pronunciation of to place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in
الإنجليزية - التركية

تعريف to place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust

He that trusts every one without reserve will at last be deceived. --Johnson.

to place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in
المفضلات