to pick a fight or start an argument

listen to the pronunciation of to pick a fight or start an argument
الإنجليزية - التركية

تعريف to pick a fight or start an argument في الإنجليزية التركية القاموس.

hassle
güçlük

Bunun bir güçlük olduğunu biliyoruz. - We know it's a hassle.

Güçlük yaratan biri terk etmeli. - Anyone who creates hassle should leave.

hassle
{i} münakaşa

Hiç münakaşa istemiyorum. - I don't want any hassles.

hassle
{f} canını sıkmak
hassle
bela/tartışma
hassle
{f} kavga etmek
hassle
güçlük çıkarmak
hassle
sinir etmek
hassle
bela
hassle
kızdırmak
hassle
tartışma
hassle
argo tartışma
hassle
{i} zorluk
hassle
{f} rahatsız etmek
hassle
{i} uğraşma
hassle
{f} tartışma çıkarmak
hassle
tartış
pick a fight
kavga çıkarmak
الإنجليزية - الإنجليزية
hassle
to pick a fight or start an argument

  الواصلة

  to pick a fight or start an ar·gu·ment

  التركية النطق

  tı pîk ı fayt ır stärt ın ärgyımınt

  النطق

  /tə ˈpək ə ˈfīt ər ˈstärt ən ˈärgyəmənt/ /tə ˈpɪk ə ˈfaɪt ɜr ˈstɑːrt ən ˈɑːrɡjəmənt/

  كلمة اليوم

  arborescent
المفضلات