to physic

listen to the pronunciation of to physic
الإنجليزية - التركية
tıp

Tıp öğrenimi yapması için onun doktor babasının teşvikini reddettikten sonra Hawking onun yerine Matematik ve fizik üzerinde konsantre olmayı seçti. - Rejecting the urging of his physician father to study medicine, Hawking chose instead to concentrate on mathematics and physics.

(Tıp) () Fizik
fizik bilimi
eski müshil
tıp bilimi
müshil vermek
ilaç vermek
ilaç ver
mushil
ilaç

Doktor hastasına biraz ilaç yazdı. - The physician prescribed his patient some medicine.

Gittikçe daha fazla doktor yeni ilaçlar kullanmaya başladı. - More and more physicians have begun to use the new medicines.

tedavi etmek
{i} doktorluk
(Tıp) Dahilden verilne ilaç
i., eski müshil
(Tıp) Tıp, hekimlik
amel vermek
dahilden verilen ilâç
dahili ilaç vermek
müshil içirmek
to physic
المفضلات