to persuade somebody not to do something

listen to the pronunciation of to persuade somebody not to do something
الإنجليزية - التركية

تعريف to persuade somebody not to do something في الإنجليزية التركية القاموس.

discourage
cesaretini kırmak

Tom Mary'nin cesaretini kırmak istemiyor. - Tom doesn't want to discourage Mary.

discourage
{f} vazgeçirmek

İnsanları onu yapmaktan vazgeçirmek için mümkün olan her şeyi yaptım. - I've done everything possible to discourage people from doing that.

discourage
{f} hevesini kırmak
discourage
kandırmak
discourage
caydırmak
discourage
engellemek
discourage
önlemek
discourage
yıldırmak
discourage
cesaretini kır

Tom'un cesaretini kırmayalım. - Let's not discourage Tom.

Onların cesaretini kırmayalım. - Let's not discourage them.

discourage
gözünü korkutmak
discourage
discouraging ly hayal kırıklığına uğratarak
discourage
fikrini değiştirmek
discourage
{f} (from) -den vazgeçirmek
discourage
discourage somebody from doing something birini bir işten vaz geçirmek
discourage
{f} hayal kırıklığına uğratmak
الإنجليزية - الإنجليزية
discourage

Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can (Abraham Lincoln ).

to persuade somebody not to do something

  الواصلة

  to per·suade some·bo·dy not to do some·thing

  التركية النطق

  tı pırsweyd sʌmbıdi nät tı du sʌmthîng

  النطق

  /tə pərˈswād ˈsəmbədē ˈnät tə ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə pɜrˈsweɪd ˈsʌmbədiː ˈnɑːt tə ˈduː ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات