to perform below one's capacities

listen to the pronunciation of to perform below one's capacities
الإنجليزية - الإنجليزية
fake the funk
to perform below one's capacities

  الواصلة

  to per·form be·low one's capacities

  التركية النطق

  tı pırfôrm bilō wʌnz kıpäsıtiz

  النطق

  /tə pərˈfôrm bēˈlō ˈwənz kəˈpasətēz/ /tə pɜrˈfɔːrm biːˈloʊ ˈwʌnz kəˈpæsətiːz/

  كلمة اليوم

  truckle
المفضلات