to paint using distemper

listen to the pronunciation of to paint using distemper
الإنجليزية - الإنجليزية
distemper
to paint using distemper

  الواصلة

  to paint us·ing dis·tem·per

  التركية النطق

  tı peynt yuzîng dîstempır

  النطق

  /tə ˈpānt ˈyo͞ozəɴɢ dəˈstempər/ /tə ˈpeɪnt ˈjuːzɪŋ dɪˈstɛmpɜr/

  كلمة اليوم

  pariah
المفضلات