to operate by a particular energy source

listen to the pronunciation of to operate by a particular energy source
الإنجليزية - التركية

تعريف to operate by a particular energy source في الإنجليزية التركية القاموس.

run off
koşarak egzersiz yapmak
run off
boşaltmak
run off
akıtmak
run off
yayınlamak
run off
sağmak
run off
basmak
run off
kaç

At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse has run off.

Neden Boston'a kaçtın? - Why did you run off to Boston?

run off
with (âşığı) ile kaçmak
run off
kaçmak
run off
(matbaacılık) basmak
run off
with: -i çalmak, - i aşırmak
run off
matb. basmak
run off
(Tekstil) sağmak, rolik açmak
run off
akıp gitmek
run off
(Fiili Deyim ) 1- kaçmak 2- çabucak yazıvermek , çırpıştırmak
run off
(deyim) run sth. off
run off
(deyim) çabucak yazıvermek,çırpıştırmak
run off
with -i çalmak, -i aşırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
run off

This radio runs off batteries.

to operate by a particular energy source

  الواصلة

  to op·er·ate by a par·ti·cu·lar en·er·gy source

  التركية النطق

  tı ôpıreyt bay ı pırtîkyılır enırci sôrs

  النطق

  /tə ˈôpərˌāt ˈbī ə pərˈtəkyələr ˈenərʤē ˈsôrs/ /tə ˈɔːpɜrˌeɪt ˈbaɪ ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɛnɜrʤiː ˈsɔːrs/

  كلمة اليوم

  crestfallen
المفضلات