to make the sound of a turkey

listen to the pronunciation of to make the sound of a turkey
الإنجليزية - الإنجليزية
gobble
to make the sound of a turkey

  الواصلة

  to make the sound of a tur·key

  التركية النطق

  tı meyk dhi saund ıv ı tırki

  النطق

  /tə ˈmāk ᴛʜē ˈsound əv ə ˈtərkē/ /tə ˈmeɪk ðiː ˈsaʊnd əv ə ˈtɜrkiː/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات