to make soft or muddy by trampling to begin and not complete

listen to the pronunciation of to make soft or muddy by trampling to begin and not complete
الإنجليزية - التركية

تعريف to make soft or muddy by trampling to begin and not complete في الإنجليزية التركية القاموس.

poach
{f} yasak bölgede avlanmak
poach
{f} kapmak
poach
(balık) yavaş yavaş kaynatmak
poach
(başkasının hakkına) tecavüz etmek
poach
yasak bölgede avlan
poach
Buğulamak
poach
tecavüz etmek
poach
{f} çiğnenerek topak topak olmak (toprak)
poach
poached egg sıcak suya kırılıp pişirilmiş yumurta
poach
başkasının arazisinde kaçak avlanmak
poach
{f} kaçak avlanmak
poach
poach kaynat/avla
poach
{f} toprağı çiğneyip karıştırmak
poach
{f} vıcık vıcık olmak (toprak)
poach
{f} (bir şeyi) (bir tür benmaride) pişirmek
poach
yumurtayı kırıp kaynar su veya süt içinde pişirmek
poach
{f} izinsiz girmek
poach
(fiil) kaçak avlanmak, izinsiz avlanmak, yasak bölgeye girmek, izinsiz girmek, sportmence davranmamak, çiğnenerek topak topak olmak (toprak), vıcık vıcık olmak (toprak), toprağı çiğneyip karıştırmak, yumurtayı kabuksuz pişirmek, çılbır yapmak, ağartmak (kâğıt), kapmak, kaynatmak (yiyecek)
poach
{f} kaynatmak (yiyecek)
poach
izinsiz avlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
poach
to make soft or muddy by trampling to begin and not complete

  الواصلة

  to make soft or mud·dy by trampling to Beg·in and not com·plete

  التركية النطق

  tı meyk sôft ır mʌdi bay trämplîng tı bîgîn ınd nät kımplit

  النطق

  /tə ˈmāk ˈsôft ər ˈmədē ˈbī ˈtrampləɴɢ tə bəˈgən ənd ˈnät kəmˈplēt/ /tə ˈmeɪk ˈsɔːft ɜr ˈmʌdiː ˈbaɪ ˈtræmplɪŋ tə bɪˈɡɪn ənd ˈnɑːt kəmˈpliːt/

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات