to make or show to be worthy of approbation or acceptance

listen to the pronunciation of to make or show to be worthy of approbation or acceptance
الإنجليزية - التركية

تعريف to make or show to be worthy of approbation or acceptance في الإنجليزية التركية القاموس.

approve
{f} uygun bulmak
approve
{f} beğenmek
approve
{f} onaylamak

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi. - All the delegates voted to approve it.

approve
onay vermek
approve
{i} onay

Ben, öneriyi onaylıyorum. - I approve the suggestion.

Babam, evliliğimi asla onaylamayacak. - Father will never approve of my marriage.

approve
(İnşaat) onaylamak, kabul
approve
münasip görmek
approve
tasvip

Üslubunu her zaman tasvip etmiyorum. - I don't always approve of his methods.

Tom Mary'nin giyinme tarzını tasvip etmedi. - Tom didn't approve of the way Mary dressed.

approve
he demek
approve
doğru bulmak
approve
olumlu bulmak
approve
{f} razı olmak
approve
tensip etmek
approve
(Avrupa Birliği) onaylama,uygun bulma,kabul etme, tasdik etme
approve
yoklamak
approve
onayla,v.onayla: n.onay
approve
(fiil) uygun bulmak, uygun görmek, onaylamak, razı olmak, beğenmek, kabul etmek, onamak
approve
tasvip ve tasdik ederek
approve
approvingly beğenerek
approve
denemek
الإنجليزية - الإنجليزية
approve
to make or show to be worthy of approbation or acceptance

  الواصلة

  to make or show to be wor·thy of ap·pro·ba·tion or ac·cept·ance

  التركية النطق

  tı meyk ır şō tı bi wırdhi ıv äprıbeyşın ır äkseptıns

  النطق

  /tə ˈmāk ər ˈsʜō tə bē ˈwərᴛʜē əv ˌaprəˈbāsʜən ər akˈseptəns/ /tə ˈmeɪk ɜr ˈʃoʊ tə biː ˈwɜrðiː əv ˌæprəˈbeɪʃən ɜr ækˈsɛptəns/

  كلمة اليوم

  moratorium
المفضلات