to make or keep secret

listen to the pronunciation of to make or keep secret
الإنجليزية - التركية

تعريف to make or keep secret في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
saklı

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
secret

To prevent the elixir from reaching mankind and thereby upsetting the balance of the universe, two gods secret it away.

to make or keep secret

  الواصلة

  to make or keep se·cret

  التركية النطق

  tı meyk ır kip sikrıt

  النطق

  /tə ˈmāk ər ˈkēp ˈsēkrət/ /tə ˈmeɪk ɜr ˈkiːp ˈsiːkrət/

  كلمة اليوم

  ripsnorter
المفضلات